DAF XF - Tow Truck
Cabine Bumpers Electronica Contact Links
 

 

 

 

De cabine wordt gemaakt van verschillende diktes triplex. Dit is een mooie en goed te bewerken hout soort.De cabine wordt volledig in elkaar gelijmd.

The cabin is constructed several sorts if plywood. This is a nice material to work with.De cabin is glued together completely.

Links: De bodemplaat en binnenste achterpaneel uitgezaagd.
Rechts: De delen samen. Het begin van de motortunnel.
 
Left: The bottom plate and the inner rearpanel.
Right: The parts together. The room for the engine is visible.

 

 
 

 

 
Links: De binnenste zijpanelen.

Rechts: De voorschotten met uitsparingen waar de balk van de voorruit in komt te liggen.

 

Left: The inner sidepanels.

Right: Frontpanels with savings for the beam to hold te windscreen.

 

 
 

 

 
 
Links: Draagbalken geplaatst van voorruit en Space Cab en het begin van het bed.
Rechts: Het bed is gereed, dit zorgt voor stevigheid in de constructie. Onder de balken voor de buitenste zijpanelen.
 

Left: Beams for windscreen and Space Cab and the start of the bed.

Right: The bed is ready. This provides the cabin with the virtue needed. And beams for the outher sidepanels.

 

 
 

 

 
 
Links: Eerste buiten zijpaneel is geplakt. Hier zit ook de verdikking in die over de lengte van de cabine loopt.
Rechts: De afschuining voor de zijpanelen.
 
Left: First sidepanel is in place.
 

 

 
 

 

 
 
Links: De zijpanelen met de "ramen"zijn geplaatst.
Rechts: Hier is goed te zien dat de cabine naar boven schuin afloopt.
 
Left: The sidepanels with the "windows" are in place.
Right: Here you can see that the cabin is narrower at the top.

 

 
 

 

 

Het achterpaneel is gereed: 1 uur de maten van een foto op papier zetten, 2 uur tekenen op het hout en 4 uur fresen.

The rearpanel is ready, this was about 4 hours of work to complete.

Links: Het achterpaneel met alle sleuven.
Rechts: Het achterpaneel bestaat uit twee delen. Het binnenste gedeelte moet schuin naar binnen lopen. Hier achter komt straks alle benodigde bedrading.
 

Left: The rear panel with all of the little areas.

Right: The rear panel consists of two parts. The inner part should drop back. This also holds the wiring.

Ter illustratie van de grootte van de cabine: Een 1:24 model van een DAF XF.

To illustrate the size of the cabin: A scale 1:24 model of an DAF XF.

 

 
 

 

 

Links: De balk voor de vooruit en het begin van de instap.
Rechts: Het achterpaneel nu met het schuine gedeelte.
 

Left: The beam for the windscreen. And the start of the entrance steps.

Right: The rearpanel with te inner part droped back.

 

 
 

 

 

Links: Detailopname van het begin van de instap.
Rechts: Een aantal maten nodig voor de instap.
 

Left: Detail photo of the entrance.

Right: A number of measurements needed for the entrance.

 

 
 

 

 

Na weken met chassis en motorblok aan het sleutelen te zijn geweest, ben ik weer met de cabine verder gegaan. Ik ben nu met de spatschermen onder de cabine bezig.

After weeks of working on the chassis and engine, I will now continue with the mudguards on the cabin.

Links: De spatschermen uitgezaagd.
Rechts: De schermen geplaatst.
 
Left: The mudguards are sawed out
Right: The guards in place

 

 
 

 

 

 

Links: Detailopname van het spatscherm.

Rechts: Nu begint het gedetaileerde werk. Hiervoor word dunner triplex gebruikt.

 

Left: Detail photo of the mudguards.

Right: The detailed work has started. Much thinner plywood is used for this.

 

 
 

 

 

Gestart met de deur aan de bestuurderskant.

Started on the door on the drivers side.

Links: Dit eerste gedeelte van de deur moet perfect afgesteld zijn voordat ik onderdelen kan toevoegen.
Rechts: Het raam is gezaagd, dit gedeelte moet even schuin komen te staan dan het zijpaneel.
 

Left: This first part has to fit perfectly, before outher parts can be mounted on it.

Right: De window for the driver can now be mounted.

 

 
 

 

 

Gestart met de Super Space Cab. Hierdoor wordt de cabine nog eens 20 centimeter hoger. Dit wordt de ruimte voor de electronica.

Started on the Super Space Cab. This adds 20 centimeters to the height of the cabin. This will be the room for the electronics.

 

 
 

 

 

Het basisframe voor de Super Space cab is bijna klaar.

The frame for the Super Space cab is almost ready.

Links: De Space Cab kan straks naar achteren open, om bij de electronica te kunnen.
Rechts: De losse Cab, hier is zijn de twee gaten te zien waar straks een knik in moet komen.
 

Left: The Space Cab will open to the rear, to reach the electronics.

Right: The loose Cab.

 

 
 

 

 

De Space Cab krijgt zijn uiteindelijke vorm. De zijpanelen zijn tijdelijk vast gezet. De constructie krijgt steeds meer stevigheid.

The Space cab is getting its final shape.

Links: Zijpanelen met de schuine voorkant.
Rechts: Twee extra balken voor de verhoging in het dak
 

Left: The sidepanels are temporarily in place.

Right: Two extra beams for the higher part of the roof.

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

De laatste fase van de bouw van de Super Space Cab

The final stage of contructing the Super Space Cab.

Links: De rondingen bovenop het dak.
Rechts: De achterkant is nu bijna dicht.
 

Left: Curves on the rooftop.

Right: The back is almost closed.

 

 
 

Links: De achterkant is dicht.
Rechts: Het dak is gedeeltelijk klaar
 

Left: De back side is done.

Right: The roof is next...

 

 
 

Links: De achterkant van de cabine nadert voltooing.
Rechts: De voorkant is nu aan de beurt.
 

Left: The back of the cabin is almost ready.

Right: The front of the truck is next.

 

 
 

 

 

 

Links: De eerste laag plamuur is aangebracht.
Rechts: Balken voor de ronding van het bovenste gedeelte van de Space Cab.
 

Left: The first layer of primer.

Right: Curved beams in the Space Cab.

 

 
 

 

 

 

Links: De vormen op het dak.
Rechts: De plaats voor het raam van de Space Cab.
 

Left: The shapes on the top of the roof.

Right: The place for the window in the Space Cab.

 

 
 

 

 

 

Links: De balken met rondingen voor de voorkant
Rechts: De Space cab begint zijn uiteindelijke vorm te krijgen
 

Left: More curved beams.

Right: The Space cab gets its final shape.

 

 
 

 

 

 

Links:Het afwerken van het raam.
Rechts: Het afwerken neemt veel tijd in beslag.
 

Left: Finishing touch of the window in the Super Space Cab.

Right: The finishing touch takes a lot of time.

 

 
 
   

 

Links: Opnieuw balken met rondingen, nu voor de grille.
Rechts: De eerste laag van de grille is geplakt, met de de gaten voor de koeling.
 

Left: More curved beams. now for the grille.

Right: The first layer of the grille is glued, the holes for cooling are visible.

 

 
 

 

 

 

Links en Rechts: Het werk aan de grille is begonnen.
 
Left and Right: The work on the grille has started.
 
 

 

 

 
 
   

 

Links en Rechts: De Space cab geheel in de eerste laag plamuur.
 
Left and Right: The first layer of primer is now on the Super Space Cab.
 
 

 

 
 

 

 

 

Links en Rechts: Beide deuren zijn bijna klaar.
De cabine begint nu echt op een XF te lijken.
 
Left and Right: Both doors are almost ready.
The cabin is starting to look like an XF.

 

 
 
   

 

De deuren zijn gemaakt van drie verschillende diktes triplex. Om alle schuine vormen te kunnen maken
De deur zelf van 5 mm, de verdikking (die over de gehele lengte van de cabine loopt) 4 mm en het schuine gedeelte 2mm.
 

The doors are made of different sorts of plywood.

5, 4 and 2 mm in thickness.

 

 

 
 
   

 

De vorm van de deur wordt nu beter zichtbaar nu deze in de plamuur zit.
 
The curved shapes are better visible now the door is in primer.
 
 
 

 

 
 
   

 

De Super Space Cab geschuurd en ontvet.
 
The Super Space Cab sanded and degreased.
 
 

 

 
 

 

 

 

De eerste laag grondlak...
 
The first layer of primer.
 
 

 

 
 

 

 

 

 

De Space Cab op z'n plaats.
Het verschil met de cabine is goed te zien.
 

The Space Cab in place.

The difference with the cabin.

 

 
 
   

 

 

Links en Rechts: De cabine geschuurd en ontvet.
De onderdelen die niet gespoten moeten worden zijn afgeplakt.
 
Left and RightL The cabine is sanded and degreased.
Parts not to be spayed are taped off.

 

 

 
 

 

 

 

Links en Rechts: De eerste laag grondlak.
 
Left and Right: The first layer of primer. 
 
 

 

 
 

 

 

 

De Space Cab even weer op z'n plaats.
 
The Space Cab back in place.
 
 

 

 

 
 
   

 

De deuren zijn gespoten en de spatschermen zijn grijs
 
The doors are sprayed and the mudguards are grey.
 
 

 

 
   

 

Balken voor de voorruit
 
Beams to hold the windscreen.
 
 

 

 

 

 

 

Een verhoging onder de voorruit, waar straks de ruitewissers in moeten komen.
 
The room under the windscreen. The place for the windscreenwipers
 
 

 

 

 

 

 

De voorruit even op zijn plek...
 
The windscreen in place....
 
 

 

 

 

 

 

Bevestigingsbalken worden in de deuren gelijmd voor de deurpanelen
 
Beams are glued in the doors for the doorpanels.
 
 

 

 

 

 

 

Links: De balken
Rechts: Het deurpaneel
 
Left: The beams in place
Right: The doorpanel

 

 

 

 

 

Het begin van het dashboard
 
The start of the dashboard
 
 

 

 

 

 

 

De balk voor de handvaten en ruitewissers.
 
The beam for the grips and the windscreenwipers.
 
 

 

 

 

 

 

 
 
.
 
 

 

 

 

 

© DAF-Model.nl v 1.00
Design: AAD © 2020